குடிப்பழக்கத்தில் இருந்து விடுதலை

பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு குடி பழக்கத்திலே கட்டப்பட்டு அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? நாங்கள் உங்களுக்காக …

Read more

நீங்கள் இயேசுவை ஏற்று கொண்டீர்களா. அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம்.

ஆலோசனை மற்றும் மருத்துவ உதவிக்கு, உங்கள் உள்ளூர் நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

       

Topics

விடுதலை தியானம் இயேசுவைப் பற்றி