நம்புவதற்கு தகுதியானவர் யார்?

நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கடந்து செல்கின்றன. அமைதியான வாழ்க்கையைப் பெறுவதற்காக, நாம் ஒரு நிலையான சூழ்நிலையை நாடுகிறோம்.

பைபிள் சொல்கிறது, இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். அவருடைய வாக்குறுதிகள் ஒருபோதும் மாறாது. அவர் நம்மீது வைத்திருக்கும் அன்பு ஒருபோதும் குறையாது.

இயேசுகிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். -பைபிள்

அன்புள்ள நண்பரே, மாறாத இடத்தில் உங்கள் நம்பிக்கையை வைக்க விரும்புகிறீர்களா?

இயேசு இன்று உங்களுக்கு உதவ விரும்புகிறார். நீங்கள் அவரைப் பின்பற்றுவது எப்படி என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? நாங்கள் உங்களுக்காகவே இந்த வலைத்தளத்தை உருவாக்கியுள்ளோம்.

இயேசு உங்களுடன் பேச வேண்டும், உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஒவ்வொரு செய்தியிலும் உங்களை இயேசுவோடு இணைக்க ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கும்.

உங்கள் கைகளை உங்கள் இருதயத்தில் வைத்து, இயேசுவோடு சேர்ந்து ஜெபம் செய்யுங்கள். அவர் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதிலளிப்பார். அவரை நம்புங்கள்.

சமீப பதிவுகள்

அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலை

நீங்கள் இயேசுவை ஏற்று கொண்டீர்களா. அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம்.

ஆலோசனை மற்றும் மருத்துவ உதவிக்கு, உங்கள் உள்ளூர் நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

       

Topics

விடுதலை தியானம் இயேசுவைப் பற்றி