உங்கள் மன அமைதியை இழந்துவிட்டீர்களா? இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையை அமைதியால் நிரப்ப விரும்புகிறார்.

அன்புள்ள நண்பரே, நீங்கள் அமைதியை எப்படி பெறுவது என்று வலைத்தளத்தில் தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் இழந்த அமைதியை திரும்ப பெற …

Read more

நீங்கள் இயேசுவை ஏற்று கொண்டீர்களா. அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம்.

ஆலோசனை மற்றும் மருத்துவ உதவிக்கு, உங்கள் உள்ளூர் நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

       

Topics

விடுதலை தியானம் இயேசுவைப் பற்றி